بزرگترین هایپر ساختمانی کشور | خاجیبزرگترین هایپر ساختمانی کشور | خاجیبزرگترین هایپر ساختمانی کشور | خاجی
021-65411112
crm@khaji.ir
تهران ، جاده شهریار به ملارد

نمایندگی ایران منبع

نمایندگی ایران منبع در شهریار

نمایندگی ایران منبع در شهریار

فروشگاه خاجی در جهت رفع مایحتاج مشتریان، حمایت از کالای ایرانی، حذف واسطه ها و در نهایت قیمت مناسب، نمایندگی فروش محصولات برند ایران منبع در منطقه غرب استان تهران را بر عهده دارد.

ایران منبع

کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع با هدف مشاوره، طراحی و تولید منابع کوئلدار و دوجداره در سال ۱۳۵۸ فعالیت خود را آغار نمود و توانست با تکیه بر دانش و تجربه عملی، گام هایی بلند در ارتقاء کیفی و کمی تولیدات خود بردارد. کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع دارای ۲ سالن تولید به مساحت ۸۰۰ مترمربع واقع درغرب تهران، شهرک صنعتی گلگون می باشد. مدیریت مجموعه، ضمن تعهد و بهبود مستمر و پایبندی به تمام الزامات از جمله قانونی و اخلاقی، اطمینان کامل دارد که کلیه پرسنل شرکت به عنوان با ارزش ترین سرمایه های این مجموعه وظیفه خود می دانند که با درک و شناخت کامل به انتظارات و خواسته های مشتریان جامع عمل بپوشانند.

نمایندگی محصولات ایران منبع در ملارد

آنچه مسلم است ماندگاری و موفقیت یک کارخانه تولیدی در گرو تولید محصولاتی با کیفیت و مطابق با استاندارهای ملی و بین المللی می باشد. محصولاتی که عرضه آن تامین کننده منافع مشترک مصرف کننده و تولید کننده باشد. در این راستا تلاش نموده ایم تا با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته و نیروی انسانی مجرب و متخصص، شرایط مطلوب فراهم سازیم تا مشتریان بعنوان ارکان اصلی کارخانه رضایت و اطمینان کامل داشته باشند.

اکنون افتخار داریم که تلاش کنیم تا با عرضه محصولات با کیفیت برتر، قیمت مناسبتر و ارائه خدمات پس از فروش به موقع و مطمئن بدنبال کسب رضایت بیش از پیش مشتریانمان باشیم.

محصولات ایران منبع

  • ﻣﺒﺪﻝ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ

ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻡ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺧﻨﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ، ﺁﺏ، ﺑﺨﺎﺭ، ﺍﺳﯿﺪ، ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﮑﺎﺭﻣﯽﺭﻭﺩ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺒﺪﻝﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ:

ﺁﺏ ﺑﻪ ﺁﺏ – ﺁﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﻏﻦ – ﺑﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﺏ – ﯾﮏ ﭘﺎﺱ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺱ

نمایندگی فروش محصولات ایران منبع شهریار

ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺪﻝﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

۱- ﺩﺭ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺳﻄﺢ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۲- ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

۳- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

۴- ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

  • ﻣﺒﺪﻝ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭ ﺟﮑﻮﺯﯼ

ﻣﺒﺪﻝ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﻭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻭ ﺩﻭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺍﺳﺖ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺎ ﺁﺑﺴﺮﺩ ﺩﻣﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﺎﻻ

ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﺏ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﮐﻤﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺒﺪﻝ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺍﺳﺘﺨﺮﻭﺟﮑﻮﺯﯼ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺣﺠﻢ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺨﺮﻭﺟﮑﻮﺯﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.

نمایندگی ایران منبع اندیشه

  • ﻣﺒﺪﻝ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ(ﻟﺤﻀﻪﺍﯼ)

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻓﻀﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺒﺪﻝﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﺒﺪﻝ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﻭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻭ ﺩﻭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺍﺳﺖ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺎ ﺁﺑﺴﺮﺩ ﺩﻣﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﺏ ﺑﻮﯾﻠﺮﮐﻤﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﺒﺪﻝ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ:

۱-ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻮﯾﻠﺪﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﺟﺪﺍﺭﻩ

۲- ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭﻧﺼﺐ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ

۳- ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﯼ

۴- ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﻭﻓﻀﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

  • ﮐﻮﯾﻞ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﻭ ﺑﺮﻭﺩﺗﯽ

نمایندگی ایران منبع در شهریار

از کویل های حرارتی معمولا ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻡ ﯾﺎ ﺳﺮﺩﮐﺮﺩﻥ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻫﻮﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ. ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻭ ﺳﻄﺢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

نمایندگی ایران منبع البرز

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﻮﯾﻞﻫﺎﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﻭ ﺑﺮﻭﺩﺗﯽ: ﮐﻮﯾﻞ ﺁﺏﮔﺮﻡ – ﮐﻮﯾﻞ ﺁﺏﺳﺮﺩ – ﮐﻮﯾﻞ ﺑﺨﺎﺭ – ﮐﻮﯾﻞ ﺍﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ – ﮐﻮﯾﻞ ﮐﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ – ﮐﻮﯾﻞ ﻫﻮﺍﺳﺎﺯ – ﮐﻮﯾﻞ ﻓﻦﮐﻮﯾﻞ- ﮐﻮﯾﻞ ﭼﯿﻠﺮ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﯿﻦ: ﻓﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪﺍﯼ – ﻓﯿﻦ ﺍﺳﭙﯿﺮﺍﻝ – ﻓﻦ ﺗﯿﻮﭖ – ﻓﯿﻦ ﺍﮐﺴﺘﺮﻭﺩ – ﻓﯿﻦ ﺳﯿﻤﯽ – ﻓﯿﻦ ﭼﻬﺎﺭﮔﻮﺵ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﯿﻀﯽ

ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻝ ﻓﯿﻦ: ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ، ﻣﺲ، ﮐﺮﺑﻞ ﺍﺳﺘﯿﻞ، ﺍﺳﺘﯿﻨﻠﺲ ﺍﺳﺘﯿﻞ

ﮐﻠﮑﺘﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﯽ، ﮐﺮﺑﻦ ﺍﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻝﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩﻧﯿﺎﺯ ﻭ ﺍﺳﺘﯿﻠﻨﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻠﮑﺘﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﻓﻘﯽ ﻭ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﮐﺜﺮ ًﺍ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻣﻮﺍﺩ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﮐﻠﮑﺘﻮﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﯾﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ. ﮐﺎﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﮐﻮﯾﻞﻫﺎ ﺍﺯ ﻭﺭﻕ ﮐﺮﺑﻦ ﺍﺳﺘﯿﻞ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﯿﺰﻩ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 1.5 ﻭ 2 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻮﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﮐﻮﯾﻞ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﻃﻮﻟﯽ ﮐﻮﯾﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ تمهیداتی در نظر گرفته می شود.

نمایندگی ایران منبع فردیس

  • کویل U شکل

ﮐﻮﯾﻞﻫﺎﯼ ﺣﺮﺭﺍﺗﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ U شکل به سیستم گرمایش آب به آب و آب به بخار جهت مخازن طراحی و تولید می شود. این نوع کویل ها از چند شاخهلوله رفت و برگشتی که به صورت U خم شده اندگردش نموده و پس از تبادل با دیواره لوله از کویل خارج می شود.

نمایندگی ایران منبع در شهریار

  • ﮐﻮﯾﻞ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ

ﮐﻮﯾﻞﻫﺎﯼ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺁﺏ، ﺁﺏ ﺑﻪ ﺑـﺨﺎﺭ ﻭ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﮐﻮﯾﻞﻫﺎﯼ ﺩﻭ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻟـﻮﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﮐﻮﯾﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

نمایندگی ایران منبع در شهریار

  • ﮐﻮﯾﻞ ﻣﺎﺭﭘﯿﭻ (ﻫﻠﯿﮑﺎﻝ)

ﮐﻮﯾﻞﻫﺎﯼ ﻣﺎﺭﭘﯿﭻ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻗﻄﺮ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺭﭘﯿﭻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﮐﻮﯾﻞﻫﺎ ﺁﺏ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﮐﻮﯾﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

نمایندگی ایران منبع در شهریار

  • ﺩﯾﮓ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺷﻮﻓﺎﮊ

ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﯾﮓﻫﺎ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﮔﺮﻣﺎﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﺬﺭﺍﻭﻝ ﺩﯾﮓ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻮﺭﻩ ﺩﯾﮓ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭﻩ ﺍﺯﺍﻃﺮﺍﻑ ﮐﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺩ ﮐﺶ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

نمایندگی فروش محصولات ایران منبع ملارد و شهریار                 

  • ﺩﯾﮓ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺳﻪ ﭘﺎﺱ

ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﺩﺭﺩﯾﮓﻫﺎ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﮔﺮﻣﺎ ﮔﯿﺮﺍﺳﺖ .ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﺬﺭ ﺍﻭﻝ ﺩﯾﮓ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻮﺭﻩ ﺩﯾﮓ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭﻩ)ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ( ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺬﺭ ﺩﻭﻡ)ﭘﺎﺱ ﺩﻭﻡ( ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﯼ ﭘﺎﺱ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺭﺏ ﺩﯾﮓ ﺑﺎﺯﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺭﺏ ﺟﻠﻮ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺬﺭﺳﻮﻡ)ﭘﺎﺱ ﺳﻮﻡ( ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﻭﺩﮐﺶ ﺩﺭﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺩﯾﮓ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﯾﮓﻫﺎ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺩﺭﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

نمایندگی خدمات پس از فروش ایران منبع اندیشه و ملارد

مشتریان عزیز، چنانچه قصد خرید آنلاین محصولات ایران منبع را دارید میتوانید با مراجعه به لینک زیر کالای موردنظر خود را انتخاب و تهیه کنید.

خرید آنلاین محصولات ایران منبع

X