logo

تماس با ما

بخش انفورماتیک و پشتیبانی وب 09337471661
crm@khaji.ir
989337471661

آرشیو

تهویه هواکش دمنده

دمنده در روزهای نخستین کار خود ، در سال1346در محله پامنار تهران توسط کارآفرین کشور آقای احمد بستانچی چشم به دنیای صنعت گشود و از آن روزها حدود 50 سال...

ادامه مطلب