logo

تماس با ما

بخش انفورماتیک و پشتیبانی وب 09337471661
crm@khaji.ir
989337471661

محاسبه ظرفیت مناسب کولر آبی براساس محیط زندگی

کولر آبی

محاسبه ظرفیت مناسب کولر آبی براساس محیط زندگی

کولر آبی را همواره طبق ظرفیت شان می‌شناسند، اما اینکه چه ظرفیتی مناسب محیط زندگی می‌باشد، نیاز به دانش و بررسی دارد.

ظرفیت‌های مختلف کولر‌های آبی شامل: ۲۰۰۰-۳۰۰۰-۳۵۰۰-۴۰۰۰-۴۵۰۰-۵۰۰۰-۶۵۰۰-۷۰۰۰ می‌باشد.

ظرفیت کولر: حجم هوایی است که کولر با پروانه اش از بیرون مکش کرده و به داخل ساختمان می‌دمد (در یک دقیفه) و بر حسب فوت مکعب بر دقیقه (CFM) بیان می‌شود.

ارزیابی ظرفیت کولر آبی مناسب جهت مکان مورد نظر:

بر اساس طبقه محیط مورد نظر و با داشتن حجم اتاق با ظرایب زیر می‌توانید ظرفیت کولر آبی مناسب خود را انتخاب کنید.

برای طبقه اول هر متر مکعب از فضای اتاق ۱۲ فوت مکعب و برای فضای هال ۱۰ فوت مکعب در دقیقه لازم است.

برای طبقات میانی هر متر مکعب از فضای اتاق ۱۴ فوت و برای فضای هال ۱۰ فوت مکعب در دقیقه لازم است.

برای طبقه آخر هر متر مکعب از فضای اتاق ۱۷ فوت و برای فضای هال ۱۲ فوت مکعب در دقیقه لازم است.

به عنوان مثال:
یک واحد مسکونی سه طبقه در طبقه دوم با یک اتاق ۹ متر مربعی و هال ۲۴ متر مربعی و ارتفاع ۳ متر بدون فضای اضافه دیگر؟
حجم اتاق ۲۷ متر مکعب * ۱۷ = ۴۵۹ فوت مکعب بر دقیقه
حجم فضای هال ۷۲ متر مکعب * ۱۲ = ۸۶۴ فوت مکعب بر دقیقه
جمع ضرفیت مورد نیاز =۱۳۲۳ فوت مکعب بر دقیقه
از مقادیر استاندارد بالا نزدیک‌ترین ظرفیت به ۱۳۲۳ انتخاب می‌شود.
کولر انتخابی ۲۰۰۰ CFM

 

منبع: برق نیوز

بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت